Kansen 3: Shuto Houkai - Episode 1: 1 4 out of 5 based on 12 ratings. 12 user reviews.

Kansen 3: Shuto Houkai - Episode 1